Preparando Whataform.com

FE Grama

Declaració responsable públic

Només emplenar en cas de ser visitant menor d'edat
Només emplenar en cas de ser visitant menor d'edat
Només emplenar en cas de ser visitant menor d'edat
Declaro responsablement que els darrers 14 dies i en aquest moment:
sdfsdf

© Whataform | Reportar abuso

FE Grama

Hem rebut la teva declaració de responsabilitat. Amb aquest enviament ens assegures que no has tingut contacte ni cap símptoma relacionat amb el COVID19. Moltes gràcies i salut!

Ver detalle

Enviar una nueva respuesta

© Whataform